'Οροι χρήσης

Το κατάστημα  «CYCLE- ΠΑΝΤΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» που δραστηριοποιείται στον χώρο της  εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων και συναφών ειδών, με έδρα τα Μέγαρα Αττικής επί της οδού Βυζαντίου με αριθμό 61, με Α.Φ.Μ. 126564806,  μέσω του δικτυακού τόπου του cycleshop.gr  προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και κατόπιν να προβεί σε επίσκεψη-χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.  Η τυχόν χρήση συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων αυτών.

Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του cycleshop.gr και της τυχόν καταβολής τελών  προς τρίτους φορείς (όπως παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κ.λ.π.).

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του cycleshop.gr συμφωνεί να παρέχει:  α) αληθείς, έγκυρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αυτά έγκυρα και ορθά. Ομοίως ο επισκέπτης θα δηλώνει αν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από το cycleshop.gr ή διαφημιστικά και ενημερωτικά νέα από τρίτους μόνο αν συναινέσει εγγράφως προς τούτο.

Το cycleshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους-παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Το cycleshop.gr παρέχει στο χρήστη υπηρεσίες μέλους, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσεως του διαδικτυακού τόπου και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του.  Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήστη (user name)  που ο ίδιος θα έχει ορίσει.  Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και εν γένει τον λογαριασμό του.  Ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το cycleshop.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας.  Ο ίδιος ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση και διαχείριση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης.  Το cycleshop.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν τίποτα τέτοιο και το δηλώσουν στο αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπου.

Το cycleshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο συγκεκριμένων υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση προς τον οποιοδήποτε χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το cycleshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση κωδικών πρόσβασης ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στον χρήστη που έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.   Το cycleshop.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.  Επίσης, το cycleshop.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του χρήστη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Όλο το περιεχόμενο του cycleshop.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.  Έτσι κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης , αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το cycleshop.gr, χωρίς δηλαδή να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  Τα λογότυπα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως αναφέρονται των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη προστασίας τους.  Ο χρήστης με τη σειρά του κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή και εκμετάλλευσης εμπορικής με οποιονδήποτε τρόπο , σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του cycleshop.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, το cycleshop.gr  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του cycleshop.gr στις οποίες προβαίνει για χρήση με δική του πρωτοβουλία.  Τα περιεχόμενα του cycleshop.gr παρέχονται όπως ακριβώς είναι χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο cycleshop.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε φυσικά υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Το cycleshop.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται και αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων και διαφημιστικών τίτλων.

Το cycleshop.gr παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.  Το cycleshop.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και την εταιρία παροχής αγαθών και υπηρεσιών.  Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το cycleshop.gr σε σχετική δικαστική διαφορά.  Σε περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ του χρήστη και του cycleshop.gr το τελευταίο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών.

Η πρόσβαση στις σελίδες-υπηρεσίες του cycleshop.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του cycleshop.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ του cycleshop.gr και του χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.  Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής εάν δεν διατυπωθεί εγγράφως και δεν ενσωματωθεί σε αυτή.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του cycleshop.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).  Σε κάθε περίπτωση το cycleshop.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και με το υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο, η χρήση συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Το cycleshop.gr θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσει τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν υπάρχει ειδική συγκατάθεση για έτερη χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.
Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών, ενδέχεται να στέλνονται μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρηση cycleshop.gr, και τα οποία μπορεί να  ενδιαφέρουν τον εκάστοτε χρήστη. Μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που θέλει να λαμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης, να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή. Η αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει ο χρήστης δηλώσει κατά την παραγγελία του, γίνεται με σκοπό να  ενημερωθεί για την εξέλιξη της παραγγελίας. Μπορεί ο εκάστοτε χρήστης μέσα από το λογαριασμό που έχει φτιάξει στην ιστοσελίδα να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms. – Συναίνεση: Δεν θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει δοθεί η προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του χρήστη. Ωστόσο, για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, για παροχή υλικών μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχουν ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως τους ενδιαφέρουν. Μπορεί, ωστόσο, ο εκάστοτε χρήστης να αντιταχθεί στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει κάποιος να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ακολουθούνται οι οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει ο εκάστοτε χρήστης. Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν και να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών και των συστημάτων πληροφορικής.

Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά του χρήστη που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη μπορεί να αποσυρθεί η  συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης να διορθωθούν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης πληροφοριών σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται για εκείνον, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το cycleshop.gr έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό του, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορεί να ληφθεί σε κάθε περίπτωση χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατά cycleshop.gr για τον εκάστοτε χρήστη.

Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματος, θα μεταφερθούν τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορεί να ζητηθεί να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπου – τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας – υφίσταται και το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορεί ο χρήστης να εναντιωθεί – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λόγω ιδιαίτερης κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνεται επεξεργασία πλέον των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν μπορεί να αποδειχθούν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιωθεί ο χρήστης στην επεξεργασία, παρακαλείται να διευκρινίσει κατά πόσον επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από το cycleshop.gr.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορεί ο χρήστης να υποβάλει μια καταγγελία με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του χρήστη: Προκειμένου να ασκήσει ο χρήστης τα νόμιμα δικαιώματά του, παρακαλείται να επικοινωνήσει εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, Παναγιώτη Πάντο στο mail: ……………………………….

Σε γενικές γραμμές, θα διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει το cycleshop.gr εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να ζητηθεί να αποθηκευτούν τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει αυτός ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα:

Yποχρεωτικά

– Εικονικό όνομα

– Ψευδώνυμο χρήστη

– Password

– Ε-Mail

Προαιρετικά

– Έτος γένησης

– Φύλο

– Επάγγελμα

– Τ.Κ.